Σχετικά με την J.M

Πρωτοποριακή Ελληνική Εταιρεία Δομοστατικών Συμβούλων

Η Εταιρία είναι εξειδικευμένη αποκλειστικά σε δομοστατικές μελέτες και επιβλέψεις για πάνω από 30 χρόνια. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την σε βάθος ενασχόλησή της με πολύ σύνθετα ειδικά θέματα στατικών μελετών κατασκευών από σκυρόδεμα, χάλυβα, ξυλεία, προκατασκευή κλπ. Στο σχεδιασμό γίνεται χρήση προηγμένων μεθόδων, όπως σεισμικών αποσβεστήρων, σεισμικής μόνωσης κτιρίων κλπ., με χρήση διεθνών Κανονισμών.

Μία ιδιαίτερη εξειδίκευση της Εταιρίας αφορά στις μελέτες στατικής επάρκειας και ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού υπαρχόντων κτιρίων, με πάνω από 100 σημαντικές μελέτες του είδους αυτού. Αυτό σε συνδυασμό με τη χρήση μεθόδων αιχμής, που αναπτύχθηκαν από τον κ. Γιάννη Μαρνέρη (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, παρουσιάσεις σε συνέδρια), τοποθετεί την Εταιρία στην πρωτοπορία διεθνώς, στις μελέτες του είδους αυτού.

Διαβαστε Περισσοτερα

Υπηρεσίες

Η J.M αισθάνεται ικανοποίηση να παρέχει στους συνεργάτες της ένα ευρύ φάσμα συμβατικών ή πρωτότυπων λύσεων για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες του πελάτη.

Πρωτοποριακός Σχεδιασμός Έργων

Η J.M διαθέτει σε βάθος τεχνογνωσία των δομοστατικών θεμάτων και είναι σε θέση να προτείνει καινοτόμες λύσεις στον σχεδιασμό των κτιρίων.

Προηγμένος Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Η J.M εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους αιχμής, που βασίζονται σε χρήση ``παθητικών συστημάτων`` απορρόφησης σεισμικής ενέργειας καθώς και εφαρμογή της μεθόδου της ``σεισμικής μόνωσης`` κτιρίων.

Ενίσχυση Υπαρχόντων Κτιρίων

Η J.M έχει πολύ σημαντική συμμετοχή σε μελέτες αποκατάστασης και ενίσχυσης κτιρίων, με εφαρμογή τόσο συμβατικών όσο και προηγμένων ``μη-καταστροφικών μεθόδων``.

Ενδεικτικά Έργα

Τα Ισχυρά Σημεία της J.M

Απασχολεί 12 πολύ εξειδικευμένα στελέχη, τα περισσότερα από τα οποία εργάζονται στην J.M από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα.

Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Γραφείων Μελετών (ΓΕΜ) του Υπουργείου ΥΠΕΧΩΔΕ, με αριθμό πτυχίου 305, με την ανωτάτη τάξη πτυχίου Ε στην κατηγορία των στατικών μελετών (κατηγορία 08).

Διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 TUV HELLAS.

Διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάλυψη μελετών, ποσού 850.000€.

Είναι εγγεγραμμένη στους ειδικούς πίνακες ΥΕΘΑ για ανάληψη έργων «ΝΑΤΟ-ΟΧΥΡΩΣΗ-ΑΠΟΡΡΗΤΑ» με αριθμό 3026.

Εταιρικό Ήθος 0
Στενά Συνδεδεμένη Ομάδα 0
Εξοικείωση με τους Ευρωπαϊκούς & Αμερικανικούς Κανονισμούς 0
Εκπόνηση Λεπτομερών Σχεδίων Υψηλών Προδιαγραφών 0
Άμεση & Ευέλικτη Ανταπόκριση 0

Η Δραστηριότητα της J.M

Συνέδρια – Δημοσιεύσεις

Τελευταία Νέα της J.M

Μέθοδος “ΠΑΡΣΑΝΤ”

Ενδιαφέρεστε για κάποια από τις Υπηρεσίες;