Γενικό Χημείο

Γενικό Χημείο

Εργοδότης:

Eurobank

Έτος:

2021

Σημείωση:

Εφαρμογή της μεθόδου ΠΑΡΣΑΝΤ σε συνδυασμό με σεισμικούς αποσβεστήρες και μηχανισμούς αύξησης οριζόντιων παραμορφώσεων