Θέατρο Ληξουρίου

Θέατρο Ληξουρίου

Εργοδότης:

Δήμος Αργοστολίου Κεφαλονιάς

Έτος:

2020

Σημείωση:

Εφαρμογή της μεθόδου ΠΑΡΣΑΝΤ