Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου – Αποκατάσταση Μεγάλου Αρσεναλίου

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου – Αποκατάσταση Μεγάλου Αρσεναλίου

Κύριος Έργου:

Δήμος Χανίων

Εργοδότης:

Εργοληπτική Εταιρία "ΓΚΗΛΜΑ ΑΤΕ"

Έτος:

1999