Κεντρικά Κτίρια Ελληνικών Πετρελαίων

Κεντρικά Κτίρια Ελληνικών Πετρελαίων

Κύριος Έργου:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Εργοδότης:

EKTASIS DEVELOPMENT

Έτος:

2007

Εμβαδόν Κτιρίου:

30.000 m2