Μέγαρο Αρσακείου – Συμβούλιο της Επικρατείας

Μέγαρο Αρσακείου – Συμβούλιο της Επικρατείας

Εργοδότης:

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Έτος:

2021

Εμβαδόν Κτιρίων:

25.100 m2