Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης

Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης

Εργοδότης:

Δήμος Τρίπολης

Έτος:

2005