Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο – Πρώην Σχολή Χωροφυλακής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο – Πρώην Σχολή Χωροφυλακής

Κύριος Έργου:

Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Εργοδότης:

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΑΣ ΑΤΕ

Έτος:

1997