Πρεσβεία Qatar στην Αθήνα

Πρεσβεία Qatar στην Αθήνα

Εργοδότης:

ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Έτος:

2018

Σημείωση:

Μελέτη μεταλλικών φορέων