Στήριξη Σωλήνα Αποχέτευσης στον Βράχο της Ακρόπολης

Στήριξη Σωλήνα Αποχέτευσης στον Βράχο της Ακρόπολης

Κύριος Έργου:

Υπουργείο Πολιτισμού

Εργοδότης:

Κ.ΞΗ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ

Έτος:

2021