Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων ΑΡΣΑΚΕΙΟ

Εργοδότης:

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Έτος:

2003