Κεντρικά Γραφεία – Βιομηχανικός Χώρος WURTH HELLAS

Κεντρικά Γραφεία – Βιομηχανικός Χώρος WURTH HELLAS

Εργοδότης:

Wurth Hellas

Έτος:

1989