Μετατροπή Διατηρητέου σε Ξενοδοχείο στα Ιωάννινα

Μετατροπή Διατηρητέου σε Ξενοδοχείο στα Ιωάννινα

Εργοδότης:

Αρβανίτης ΑΕ

Έτος:

2008