Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων “Μαριάννα Βαρδινογιάννη”

Κύριος Έργου:

Υπουργείο Υγείας

Εργοδότης:

Σύλλογος "ΕΛΠΙΔΑ"

Έτος:

2017