Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 1ο Γυμνάσιο Σύρου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 1ο Γυμνάσιο Σύρου

Εργοδότης:

Αλέξανδρος Τεχνική ΑΕ

Έτος:

2004